Autor - zameldowanie

Tłumaczenie zaświadczenia o zameldowaniu

Tłumaczenie zaświadczenia o zameldowaniu

Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Częstochowie wydawane jest przez Urząd Miasta Częstochowy, wydział ewidencji ludności, więcej szczegółów uzyskać można na stronie Urzędu Miasta. Zameldowanie jest związane z dokumentem...