Autor - wykroczenie

Tłumaczenie mandatu

Tłumaczenie mandatu

Mandat jest to uproszczony tryb nakładania kary grzywny lub wykroczenia. Dość często zdarza się, że podczas podróży zagranicznej przez przypadek złamiemy obowiązujące w danym kraju przepisy, dlatego też wprowadziłem usługę tłumaczenia mandatów...

UWAGA! Przerwa urlopowa do 02.11.2020 r.
+