Autor - urząd skarbowy

Tłumaczenie mandatu

Tłumaczenie deklaracji podatkowej

Deklaracja podatkowa to forma obowiązkowego przekazywania informacji dla celów podatkowych, a według ustawy są to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania zobowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego...

Tłumaczenie zaświadczenia o nadaniu nr NIP

Tłumaczenie zaświadczenia o nadaniu nr NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Ustawa o NIP nakłada na podatników obowiązek podawania NIP na dokumentach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz...