Autor - umowa

Tłumaczenie rachunku, dowodu zakupu lub sprzedaży

Tłumaczenie rachunku, dowodu zakupu lub...

Rachunek jest to dokument stwierdzający należność, czyli uprawnienie osoby fizycznej lub prawnej do otrzymania w określonym terminie określonego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od innej osoby fizycznej lub prawnej. W rachunkowości...