Autor - uczelnia

Tłumaczenie na język niemiecki świadectwa ukończenia studiów

Tłumaczenie świadectwa ukończenia szkoły

Świadectwo ukończenia szkoły to dokument potwerdzający kwalifikacje ucznia za granicą lub w Polsce. Najczęściej tłumaczone świadectwa to: – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – świadectwo ukończenia gimnazjum –...

Tłumaczenie świadectwa ukończenia kursu

Tłumaczenie świadectwa ukończenia kursu

Oferuję tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego świadectw ukończenia wszelkich kursów. Najczęściej tłumaczę świadectwa ukończenia nastepujących kursów: – operator wózka widłowego – obsługi kos spalinowych – ratownik...

Tłumaczenie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów

Tłumaczenie dyplomu ukończenia studiów

Oferuję tłumaczenie dyplomu ukończenia studiów, wraz z suplementem, lub bez. Posiadam duże doświadczenie w tłumaczeniach dyplomów następujących uczelni w Częstochowie: – Akademia im. Jana Długosza – Akademia Polonijna – Wyzsza...