Autor - sąd

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. nr 50 poz. 580) każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w rejestrze. Zaświadczenie o niekaralności może być...