Autor - raport

Tłumaczenie raportu ze zdarzenia ubezpieczeniowego

Tłumaczenie raportu ze szkody...

Szkoda ubezpieczeniowa to szkoda powstała wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego. Zwykle podczas kolizji drogowej lub wypadku na budowie za granicą sporządzany jest raport, którego tłumaczenie wymagane jest do dochodzenia odszkodowania...