Autor - bilans

Tłumaczenie sprawozdania finansowego

Tłumaczenie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe przedstawia wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa...

UWAGA! Przerwa urlopowa do 02.11.2020 r.
+