Autor - akt urodzenia

Tłumaczenie skróconego aktu urodzenia

Tłumaczenie skróconego aktu urodzenia

Oferuję tłumaczenie aktu urodzenia lub skróconego odpisu aktu urodzenia z języka polskiego na język niemiecki. Akt urodzenia stwierdza fakt narodzin dziecka. Dokument ten jest tworzony i przechowywany przez urząd stanu cywilnego na którego...