Autor - akt małżeństwa

Tłumaczenie skróconego aktu małżeństwa

Tłumaczenie skróconego aktu małżeństwa

Oferuję tłumaczenie aktu małżeństwa lub skróconego odpisu aktu małżeństwa. Akt małżeństwa stwierdza zawarcie związku małżeńskiego. Stanowi on wyłączny dowód tego zdarzenia możliwy do obalenia tylko przez procedurę sprostowania lub unieważnienia...